Samenwerking

Samen weten we meer. Daarom werken dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners nauw met elkaar samen. Zij delen kennis en ervaring. Binnen de muren van ons ziekenhuis én daarbuiten. We werken bijvoorbeeld samen met andere ziekenhuizen in de regio. Samen kunnen we ervoor zorgen dat patiënten voor bepaalde gespecialiseerde behandelingen in Noord-Nederland kunnen blijven. En we doen toegepast onderzoek met de andere zes Santeon ziekenhuizen. We vergelijken onze prestaties met andere ziekenhuizen. Ook zo leren we van elkaar.

In 2017:
Netwerk voor hoofdpijnpatiënten

In het specialistisch Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis werkt een multidisciplinair team aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische hoofdpijn. Voor een deel van de hoofdpijnpatiënten biedt fysiotherapie een effectieve behandeling. Het Martini Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een specialistisch netwerk van fysiotherapeuten geïnitieerd, Hoofdpijn Netwerk Noord. Met de fysiotherapeuten binnen dit netwerk zijn eenduidige afspraken gemaakt over de behandelwijze van patiënten. Dit initiatief sluit aan bij de ambitie van het ziekenhuis om de patiënt zo mogelijk te behandelen in de eerste lijn.

In 2017: opening Huisartsenspoedpost

In november opende de nieuwe Huisartsenspoedpost de deuren op het terrein van het Martini Ziekenhuis. Dat betekent dat iedereen die met spoed een huisarts nodig heeft in de avond, nacht, in het weekend of tijdens feestdagen, nu terecht kan op deze nieuwe locatie.