Patiëntenparticipatie

Onze zorg begint met een goed gesprek. We vragen en luisteren, zodat patiënten de ruimte krijgen voor wat zij belangrijk vinden. De familie en naasten betrekken we intensief. Als zij zich betrokken en welkom voelen in ons ziekenhuis, is dat ook beter voor de patiënt.


Als je ziek bent, betekent dit niet dat je niets meer te zeggen hebt. Integendeel. Patiënten houden bij ons zelf de regie. Onze artsen en verpleegkundigen zien de patiënt als partner. Beslissingen over de zorg worden samen genomen. We luisteren naar de behoeften en verwachtingen van patiënten. En praten openlijk over kansen en risico's, over gevolgen voor de kwaliteit van leven. Zo ondersteunen we patiënten en hun naasten om bewuste en goed doordachte keuzes te maken.


We vragen patiënten actief naar hun ervaringen in ons ziekenhuis. En we vragen alle Groningers naar wat zij belangrijk vinden in de zorg. Daar passen we onze zorg op aan. Want ook wat goed is, kan altijd beter.In 2017:
Introductie patiëntenportaal

Het Martini Ziekenhuis biedt patiënten inzage in delen van hun eigen dossier via het nieuwe digitale patiëntenportaal Mijn Martini. Patiënten zien in Mijn Martini het overzicht van hun verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en het medicatieoverzicht bij ontslag. Daarnaast is de correspondentie met zorgverleners buiten het ziekenhuis vanaf 17 juli 2017 toegevoegd, zoals brieven aan de huisarts en de uitslagen van laboratoriumonderzoek. Patiënten kunnen via Mijn Martini hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en contactgegevens. Het portaal is samen met Zorgbelang Groningen en de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis tot stand gekomen.