Kwaliteit

Binnen het Martini Ziekenhuis maken wij gebruik van de Value Based Healthcare (VBHC) principes om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. In 2017 is de VBHC-methodiek verder doorontwikkeld en geïmplementeerd in het Martini Ziekenhuis voor een negental aandoeningen. Daarbij vergelijken wij onze uitkomsten ook met de andere Santeon ziekenhuizen om zo van elkaar te leren. Value Based Healthcare is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Deze methodiek gaan we de komende jaren verder uitbreiden binnen onze expertisegebieden.

In 2017:
ERAS Centre of Excellence

Sinds de invoering van het internationale ERAS-programma behaalt het Martini Ziekenhuis spectaculaire resultaten. Bij een ingrijpende buikoperatie is de ligduur met drie dagen verkort en het aantal complicaties met meer dan 30% verminderd . Na deze eerste successen wordt het programma verder uitgerold bij meerdere operatieve ingrepen. Als eerste ziekenhuis in Nederland mag het Martini zich ‘ERAS Center of Excellence’ noemen. Dit betekent onder meer dat het ziekenhuis andere ziekenhuizen in Nederland hierin mag opleiden.