KERN
CIJFERS

2017

Gemiddelde verpleegduur in dagen

Aantal specialismen

Totaal aantal polikliniekbezoeken

Aantal klinische opnamen

Aantal patiënten op de SEH

Aantal operaties

Patiënttevredenheid poliklinieken

Patiënttevredenheid verpleegafdelingen

FINANCIEEL RESULTAAT

2017

Geconsolideerde omzet

Geconsolideerd resultaat


Weerstandsvermogen


Solvabiliteit